დარწმუნებული ხარ?

კი

არა

e

გაკვეთილი დასრულებულია

შედეგი: 0%

კითხვების რაოდენობა: 1

განმეორებადი კითხვების რაოდენობა: 1

არასწორი პასუხების რაოდენობა: 1

სწორი პასუხების რაოდენობა: 13

დრო: 00:00:00

დასახელება
გამოტოვება
რეგისტრაცია